free web maker


Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Wieliczce

Aktualności

10 listopad 2021

Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych na 2022 rok na terenie powiatu wielickiego

Ogłoszenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

04 listopad 2021

15 wrzesień 2021

Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie w sprawie akcji ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa małopolskiego w dniach od 1 października do 8 października 2021

WŚCIEKLIZNA KOMUNIKAT JESIEŃ 2021

WSKAZÓWKI DLA MIESZKANCÓW 2021

2 wrzesień 2021

KOMUNIKAT

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieliczce, informuję że stroną dostępną cyfrowo zgodnie z Ustawa z 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej

stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych jest https://https://bip.malopolska.pl/piwwieliczka

2 wrzesień 2021

Postępowanie w przypadku znalezienia martwego dzika

czytaj wiecej

2 wrzesień 2021

Plan działania PIW Wieliczka

czytaj wiecej

2 sierpień 2021

APEL MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII DO HODOWCÓW ŚWIŃ

czytaj wiecej

2 sierpień 2021

Wnioski o pomoc na refundację wydatków na bioasekurację - ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wnioski-o-pomoc-na-refundacje-wydatkow-na-bioasekuracje---ogloszenie-ministra-rolnictwa-i-rozwoju-wsi

27 lipiec 2021

Szkolenia dla hodowców trzody chlewnej

W związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Małopolski, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieliczce zaprasza hodowców trzody chlewnej na szkolenie, które odbędzie się:

• W Laboratorium Aktywności Społecznej w Niepołomicach dnia 30.07.2021 o godzinie 8:00

• W budynku Urzędu Gminy Biskupice dnia 16.08.2021 o godzinie 10:00

• W Centrum Kultury w Gdowie dnia 02.09.2021 o godzinie 9:00

30 kwiecien 2021

Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie w sprawie akcji ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa małopolskiego w dniach od 7 do 15 maja 2021r

Komunikat

Wskazowki

14 kwiecien 2021

Apel Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii do Hodowców Drobiu

Załącznik

24 marzec 2021

APEL do hodowców drobiu

Załącznik

20 wrzesień 2020

Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie w sprawie akcji ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa małopolskiego w dniach od 24 września do 3 października 2020r.

Wskazówki WSC

Komiunikat

18 maj 2020

“W 2020 r. na terenie powiatu wielickiego zostanie przeprowadzony monitoring bydła, owiec, kóz i świń. Obowiązkowym badaniem w kierunku gruźlicy, białaczki i brucelozy bydła zostaną objęte następujące miejscowości:

Wykaz do pobrania

Obowiązkowym badaniom w kierunku brucelozy owiec i kóz zostaną objęte wszystkie gospodarstwa utrzymujące zwierzęta z tych gatunków. Obowiązkowym badaniom w kierunku choroby Aujeszkyego świń zostaną objęte wszystkie gospodarstwa utrzymujące zwierzęta z tego gatunku. “

13 maj 2020

“Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie w sprawie akcji ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa małopolskiego w dniach 18 maja 7 czerwca 2020r. “

Więcej informacji

29 kwiecień 2020

Kampania “Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI” materiały informacyjno – promocyjne do pobrania na stronie www.polskasmakuje.pl w zakładce PRODUKT POLSKI

https://www.polskasmakuje.pl/produkt-polski/

20 kwiecień 2020

Zagrożenie COVID-19 – informacja dla rolników, plantatorów

Więcej informacji

19 marzec 2020

Zalecenia dotyczące postępowania ze zwierzętami domowymi i gospodarskimi osób znajdujących się na kwarantannie w związku z COVID-19

Więcej informacji

19 marzec 2020

Zalecenia dla producentów żywności

Zgodnie z informacją Europejskiego Urzędu...

Więcej informacji

16 marzec 2020

KOMUNIKAT

Wszystkich klientów, którzy będą potrzebowali załatwić urzędowe sprawy, prosimy o zachowanie rozwagi i odpowiedzialności. Prosimy zatem o ograniczenie odwiedzin urzędu, a swoje sprawy zalecamy załatwić drogą elektroniczną e-mail: sekretariat@piwwieliczka.pl lub telefonicznie (12) 278-31-12.

Przypominamy o konieczności stosowania się do wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia.

https://gis.gov.pl/

https://www.gov.pl/web/zdrowie

26 luty 2019

Wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji... Więcej informacji

25 maj 2017

Z dniem 25 maja 2018r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 ...

Z dniem 25 maja 2018r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie sposobu swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które dotyczy osób fizycznych. W przypadku składania wniosku do tut. Inspektoratu należy równocześnie złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rozpatrzenia sprawy. 

Choroby Zakaźne

15 maj 2018

 Informacja o zgnilcu amerykańskim “ komunikat w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu wielickiego i myślenickiego

Więcej informacji tutaj

17 maj 2017

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o przypadkach afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Polski 

Więcej informacji tutaj

Inspekcja Weterynaryjna wchodzi w skład niezespolonej administracji rządowej. 
Nasze zadania określone są w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej ( Dz. U. 2004 Nr 33 poz. 287 z późn. zm.) w art. 3 ust. 1 i ust. 2 od pkt. 1 do pkt. 8 

Adres

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wieliczce
ul. Niepołomska 26G
32-020 Wieliczka  


Dane kontaktowe

Email: sekretariat@piwwieliczka.pl
Telefon: (12)395-87-88 lub 696-065-118

Łącza

Główny Inspektoriat w Warszawie
Wojewódzki Inspektoriat w KrakowieGodziny urzędowania: 

od poniedziałku do piątku:
7.00 - 15.00